Gia sư Tiếng Pháp

Tư vấn học TIẾNG PHÁP

Hotline:
090 333 1985 - 09 87 87 0217

Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2014

Học tiếng Pháp mỗi ngày


Le 27 février 2014: *** Vocabulaire du jour***

)Niveau A1-A2)

Bonjour à tous, je m'appelle Juliette, j'ai 9 ans et je suis française.
Dans la vie, j'aime jouer au foot, sortir avec mes copains et adopter des animaux domestiques. J'ai un chat qui s'appelle Mika et un chien Louis . Ce matin, je n'ai pas de cours à l'école, je vais donc à la piscine avec mon grand père.

Chào các bạn, tên tớ là Juliette, tớ 9 tuổi va tớ là người Pháp. Trong cuộc sống, tớ thích chơi nhảy dây, đi chơi với bạn bè và nuôi động vật trong nhà. Tớ có một anh bạn mèo tên là Mika và anh bạn cún tên là Louis nhé. Sáng nay, tớ không phải đi học nên tớ đến bể bơi cùng ông tớ.

=> Voca:
1. Jouer à l'élastique : chơi nhảy dây chun ( trò chơi mà các bạn gái rất hay chơi hồi tiểu học)

2. Animal domestique: động vật trong nhà
( domestique (a): appartient à la maison)

3. Aller à la piscine: đến bể bơi
+ Faire de la natation = nager: bơi
«La rancune est une perte de bonheur; ris lorsque tu peux, excuse-toi lorsque tu devrais et laisse aller les choses que tu ne peux changer»

'' Sự thù hận sẽ chỉ khiến bạn mất đi hạnh phúc, vậy nên hãy cười khi bạn có thể, hãy xin lỗi khi bạn cần phải làm như vậy và hãy bỏ qua những điều mà bạn chẳng thể làm thay đổi chúng.

Vocabulaire:
- La rancune: Thù oán => Antonyme: Le pardon/ L'oubli: Sự bỏ qua, sự tha thứ
- La perte: Sự đánh mất => verbe: Perdre qqch: đánh mất cái gì, điều gì
=> SE PERDRE: bị lạc đường
- Losque ( liên từ): Khi mà/ Quand/ Au moment que..+mệnh đề
- S'excuser de (faire) qqch: Xin lỗi vì đã làm gì
- Laisser aller qqch: Buông tay, bỏ qua cái gì/ Laisser tomber qqch


Le 24 février 2014: Citation du jour ~

«La famille n’est pas uniquement par le sang. Ce sont les personnes de ta vie qui te veulent dans la leur. Ceux qui feront tout pour te faire sourire, qui t’acceptent et qui t’aimeront toujours tel que tu es»

Vocabulaire:
- La famille: gia đình => adj: familial (thuộc gia đình), familier (thân mật)
- Le sang: máu, huyết thống => adj: sanguin (thuộc về máu)
- Faire sourir qqun: làm ai cười
- Accepter qqun: Chấp nhận ai

24 tháng 2 năm 2014: trích đoạn trong ngày ~ "gia đình là không chỉ bằng máu. Đây là những người trong cuộc sống của bạn muốn bạn trong của họ. Những người sẽ làm bất cứ điều gì để làm cho bạn nụ cười, mà chấp nhận bạn và những người sẽ luôn luôn yêu thương bạn như bạn đang ' từ vựng:-gia đình: gia đình => adj: gia đình (thuộc gia đình), quen thuộc (hơn mật) - máu: mau, huyết thống => adj: máu (thuộc về mau) - làm cho nụ cười ai: lâm đã cười - chấp nhận ai: Chấp nhận chúc ngày tốt lành cho tất cả ^^!
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.