Gia sư Tiếng Pháp

Tư vấn học TIẾNG PHÁP

Hotline:
090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2014

Tóm lược cách dùng đại từ bổ ngữ COD, COI

COD cơ bản gồm me te se nous vous le/la/les
COI cơ bản gồm me te se nous vous lui/leur

Ta dùng COD khi VERBE + NOM mà không có giới từ đi kèm
Ta dùng COI khi VERBE à + NOM chỉ sinh vật (người, động vật . . .)

Lưu ý:
* không dùng COI mà phải dùng pronoms toniques với 1 số động từ/ cấu trúc đặc biệt như penser à, songer à, faire attention à, . . . . .
* nếu à + OI là sự vật thì nhớ lại statut hôm qua, ta sử dụng y thay cho COI (me te se nous vous lui leur)ví dụ:
1- Tu parles bien français ?
=> Oui, Je le parle bien.

2- Il parle à ma mère ?
=> Oui, il lui parle.
Không nói il la parle vì parler trong câu này đi với à

3- Tu réponds à Marie ?
=> Oui, je lui réponds.

4- Tu réponds aux questions de Marie ?
=> Oui, j'y réponds
Không nói Oui, je leur réponds

5- Tu penses à Marie ?
=> Oui, je pense à elle.
Không nói Oui, je lui pense.


 HỌC GIA SƯ TIẾNG PHÁP TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT

WEB: www.giasutiengphap.net      
Đc: C7b/137 đường Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, Gần Q.8
Email: giasutainangtre.vn@gmail.com
Yahoo:muot0575
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.