Gia sư Tiếng Pháp

Tư vấn học TIẾNG PHÁP

Hotline:
090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014

Học tiếng pháp với những con số

1: Un, 2: deux, 3: trois, 4: quatre, 5: cinq, 6: six, 7: sept, 8: huit, 9: neuf, 10: dix, 11:onze, 12: douze, 13: treize, 14: quatorze, 15: quinze, 16: seize

17= 10+7 = dix-sept
18= 10+8 = dix- huit
19= 10+9 = dix-neuf

20= vingt
21= 20+1 = vingt et un
22= 20+2 = vingt-deux
....
29=20+9 = vingt-neuf

30= trente
31=30+1 = trente et un
32= 30+2 = trente-deux
...
38=30+8 = trente-huit
39=30+9= trente-neuf


 40: quarante
41= 40+1: quarante et un
42= 40+2: quarante deux
...
49=40+9: quarante neuf
50=cinquante
60=soixante
70=60+10= soixante-dix
71=60+11= soixante et onze
72=60+12= soixante-douze
80=4*20= quatre-vingts (vingt có s nhé)
81= 80+1 = quatre-vingt-un (Lưu ý: vingt không còn s nhé)
90=80+10=quatre-vingt-dix
91=80+11=quatre-vingt-onze
92=80+12=quatre-vingt-douze

...
100=cent
101= 100+1 = cent un
150=100+50= cent cinquante
200=2*100= deux cents (Lưu ý cent có thêm s nhé)
201=(2*100)+1=deux cent un (cent không còn s)
.....
387=(3*100)+87= trois cent quatre-vingt-sept
HỌC GIA SƯ TIẾNG PHÁP TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
WEB: www.giasutiengphap.net      
Đc: C7b/137 đường Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, Gần Q.8
Email: giasutainangtre.vn@gmail.com
Yahoo:muot0575
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.