Gia sư Tiếng Pháp

Tư vấn học TIẾNG PHÁP

Hotline:
090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

Cách thành lập lối mệnh lệnh tiếng pháp hằng ngày (Formation de L'impératif)✔ Lối mệnh lệnh chỉ có 3 ngôi: ngôi thứ nhất số nhiều (nous), ngôi thứ 2 số ít và số nhiều (tu, vous). Điều đặc biệt là nó không có chủ ngữ.
- Tu regardes → Regarde! (Bạn hãy nhìn!)
- Nous regardons → Regardons (Chúng ta hãy nhìn!)
- Vous regardez → Regardez! (Các bạn hãy nhìn!)

✔ Đối với các động từ mà ngôi thứ 2 tận cùng bằng -es thì vĩ tố là -e: Tu travailles → Travaille!, Tu ouvres → Ouvre!
✔ Đối với động từ "Aller": Tu vas → Va!
✔ Đối với tự động từ (Verbes Pronominaux): Lève-toi!, Levons-nous!, Levez-vous!

✔ Để làm cho lối mệnh lệnh mạnh hơn, người ta thường dùng "donc".
- Fais donc l'amour avec moi! Embrasse-moi! Arrache-toi ma vertu! (Hãy ái ân cùng anh đi nào! Hãy hôn anh đi nào! Hãy lấy đi sự trinh trắng của anh đi nào)
- Tais-toi donc! (Câm mồm đi nào!)
✔ Các ví dụ về lối mệnh lệnh:
- Nous allons être en retard. Dépêchons-nous! (Chúng ta sắp trễ rồi. Hãy nhanh lên!).
- Viens te jeter dans mes bras! (Đến đây sà vào vòng tay anh đi nào!)
- Pardonne-moi ce caprice d'enfant! (Hãy tha thứ cho tính đỏng đảnh trẻ con của em nhé!)
 HỌC GIA SƯ TIẾNG PHÁP TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT WEB: www.giasutiengphap.net      
Đc: C7b/137 đường Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, Gần Q.8
Email: giasutainangtre.vn@gmail.com
Yahoo:muot0575


Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.