Gia sư Tiếng Pháp

Tư vấn học TIẾNG PHÁP

Hotline:
090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2016

Những câu tiếng Pháp chủ đề: CHẤN THƯƠNG

Cùng học với Giasutiengphap.net về chấn thương. Học để mở rộng và thêm kiến thức cho bản thân về tiếng Pháp nào mọi người.

Avez-vous de la fièvre?
Bạn có bị sốt không?
Oui, j’ai de la fièvre
Có, tôi có bị sốt
J’ai de la fièvre depuis hier
Tôi đã bị sốt từ hôm qua
Pourriez-vous appeler un médecin, s’il vous plaît?
Bạn làm ơn gọi giúp bác sĩ được không?
Quand va venir le médecin?
Khi nào bác sĩ sẽ đến?
J’ai mal au pied
Chân của tôi đau
Je suis tombé
Tôi đã bị ngã
J’ai eu un accident
Tôi đã bị tai nạn
Je crois que je l’ai cassé
Tôi nghĩ là tôi đã làm gẫy nó
Alitement (le)
Nghỉ ngơi tại giường
Coussin chauffant (le)
Miếng sưởi ấm
Poche de glace (la)
Túi đá chườm
Écharpe (la)
Treo
Il faut mettre un plâtre
Bạn cần một thanh nẹp kim loại

HỌC GIA SƯ TIẾNG PHÁP TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.