Gia sư Tiếng Pháp

Tư vấn học TIẾNG PHÁP

Hotline:
090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016

Những câu tiếng Pháp chủ đề: TÌM VIỆC LÀM

Bài viết trước đã nói về xin việc làm, và giờ cùng Giasutiengphap.net học những câu để tìm việc làm. Mọi người cùng học vui!

Avez-vous un permis de travail?
Anh có giấy phép làm việc không?
J’ai un permis de travail
Tôi có giấy phép làm việc
Je n’ai pas de permis de travail
Tôi không có giấy phép làm việc
Quand pouvez-vous commencer?
Khi nào anh có thể bắt đầu?
Je paie dix euros l’heure
Tôi trả 10 euro một giờ
Je vous paierai à la semaine
Tôi sẽ thanh toán cho anh theo tuần
Par mois
Theo tháng
Soyez là à huit heures du matin
Hãy có mặt ở đây lúc 8 giờ sáng
La journée se termine à seize heures trente
Công việc kết thúc lúc 4 giờ 30
Vous aurez congé le samedi et le dimanche
Anh được nghỉ ngày thứ Bảy và Chủ nhật
Vous devrez porter un uniforme
Anh sẽ mặc đồng phục
Faites comme ceci
Anh làm việc đó như thế này

HỌC GIA SƯ TIẾNG PHÁP TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.