Gia sư Tiếng Pháp

Tư vấn học TIẾNG PHÁP

Hotline:
090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016

Từ vựng tiếng Pháp chủ đề: ĐỒ ĐỰNG THỨC ĂN VÀ SỐ LƯỢNG


Bouteille (la)
Chai
Bocal (le)
Vại, lọ, bình
Boîte (la)
Lon
Boîte (la)
Hộp, thùng
Sac (le)
Bao
Sac (le)
Túi
Un peu plus
Thêm 1 ít
Encore
Thêm
Une portion
Một phần
Un peu
Một chút
Trop
Quá nhiều

HỌC GIA SƯ TIẾNG PHÁP TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.