Gia sư Tiếng Pháp

Tư vấn học TIẾNG PHÁP

Hotline:
090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

Bonjour!

Liên hệ: 090 333 1985 - 0987 87 0217

Bonjour!
Ca va? / Tu vas bien?: dùng cho người bằng vai phải lứa với mình hoặc người nào mình thân quen rùi.

Comment allez-vous?/ Vous allez bien?: dùng cho người nhiều tuổi hơn hoặc mới gặp hoặc ko quen biết.

Il fait beau aujourd''hui hein? / Oh qu''est ce qu''il fait froid gru gru gru  / Oh! Qu''est ce qu''il fait chaud!!! : đây là vài câu nói về thời tiết

Comment tu t''appelles? / Comment vous appelez-vous?: bạn tên là gì?

D''où viens-tu?/ D''où venez-vous? / De quel pays (quelle ville) viens-tu (venez-vous)?: bạn từ đâu đến (từ nước - thành phố nào)?

Pardon: Xin lỗi

Désolé(e) / Je suis désolé(e): Xin lỗi

Bon appétit!: Chúc ăn ngon miệng!

Bonsoir: Chào buổi tối

Bonne nuit: Chúc ngủ ngon

Au revoir: Chào tạm biệt

Salut: Chào (mới gặp và lúc bb)

Es-tu libre ce soir?: Bạn rỗi tối nay ko?


Est-ce que ça te dit d''aller au cinéma avec moi ce soir?: Bạn có muốn đi ciné với tớ tối nay ko?
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.