Gia sư Tiếng Pháp

Tư vấn học TIẾNG PHÁP

Hotline:
090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2014

Học giao tiếp tiếng Pháp

Le 7 février 2014: *** Communication en français***
Giao tiếp tiếng Pháp

Cùng tiếp tục các mẫu câu giao tiếp cơ bản nhé cả nhà!

I/ Problèmes de communication: Communication difficulties: Những khó khăn trong giao tiếp

6/ Qu'avez-vous dit? What did you say? Anh/ chị đã nói gì thế?

7/ Pourriez-vous l'épeler? Could you spell it? Anh/ chị có thể đánh vần từ đó không?

8/ Pourriez-vous l'écrire, s'il vous plait? Could you write it down, please? Anh/ chị có thể làm ơn viết từ đó ra được không?

9/ Pourriez-vous me traduire ça? Could you translate this for me?
Anh/ chị có thể dịch từ đó/ câu đó...được không?

10/ Qu'est-ce que ça veut dire? What does this/that mean? Điều đó có nghĩa là gì?

Các bạn hãy cùng Bonbon làm bài tập nho nhỏ sau, hãy điền các câu trên vào các câu trống của bạn B trong đoạn hội thoại dưới đây:

A: J'aimerais bien te présenter à Augustin, c'est un garçon très gentil.

B: ..................

A: Je dis que j'aimerais bien te présenter à Augustin, c'est un garçon très gentil.

B: ..................

A: Augustin

B: .............

A: A-u-g-u-s-t-i-n


A suivre...to be continued...
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.