Gia sư Tiếng Pháp

Tư vấn học TIẾNG PHÁP

Hotline:
090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

Những nói tiếng Pháp hay

Những câu nói tiếng Pháp hayLiên hệ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

 

C'est pas la joie, pas le bonheur ... Mais ça ne durera qu'un quart d'heure, je sais qu'après j'aurais une vie de bonheur, une vie avec des malheurs, mais surtout une vie avec toi, où je pourrais être triste, mais triste dans tes bras. J'espère juste que tu sais que j'attendrais pour toi, j'espère juste que toi aussi ...

Không phải là niềm vui, không phải hạnh phúc ... Nhưng đó sẽ chỉ là thoáng qua, em biết sẽ có một cuộc sống hạnh phúc đi đôi với đau khổ, nhưng trên hết là một cuộc sống với anh, nơi mà em có thể sẽ buồn, nhưng là buồn bã trong vòng tay của anh. Em chỉ hy vọng anh biết rằng em sẽ được chờ đợi anh, em chỉ hy vọng rằng anh cũng vậy ......


Il y'a tout l'amour en moi, je suis née avec, et je ne conte pas le laisser enfermer, je vais te le donner, toi, cette personne que je vais rencontrer. Tu demanderas " Qu'est ce que tu feras ? " je te répondrais " T'aimer ", il n'y a pas de raison pour qu'on ne soit pas heureux, seul la mort peut nous enlever notre bonheur.

Đó là tất cả tình yêu trong tôi, tôi đã được sinh ra, và tôi không để tình yêu của mình đóng lại, tôi sẽ dành nó cho bạn, người tôi sẽ gặp. Bạn sẽ hỏi "Bạn sẽ làm gì" . Tôi sẽ trả lời? "Love You", không có lý do gì khiến chúng ta không hạnh phúc, chỉ có cái chết có thể lấy đi hạnh phúc của chúng ta.

Le succés, c'est d'aller d'échec en échec, et avoir toujours la force de parvenir à ce qu'on souhaitait au début.

Sự thành công là đi từ thất bại này đến thất bại khác, và luôn luôn có sức mạnh để đạt được những gì chúng ta muốn lúc trước.

L'espoir fait vivre, l'amour lui rend ivre...

Hy vọng là để sống, tình yêu làm cho ta say đắm

Regard baissé, tu es déçus par le passé.

Regarde derrière, tu attends toujours quelqu'un.

Regard levé, tu pris pour que cela arrive.

Regarde devant, tu es prêt pour affronter l'avenir.

Regarde devant tête levé, tu es prêt pour l'avenir mais il te manque quelque chose pour y parvenir ...

Nhìn xuống, quá khứ khiến bạn thất vọng. Nhìn phía sau, bạn luôn đợi một người. Nhìn lên, bạn cho rằng người đó sẽ đến. Nhìn trước, bạn sẵn sàng đối mặt với tương lai. Ngẩng đầu lên, bạn đã sẵn sàng cho tương lai nhưng bạn vẫn thiếu thứ gì đó để đạt được nó...

Tout ce que j'attendais de toi, tout ce que j'attendais de la vie, tout ce qu'on m'avait fait voir, tout ce que je voulais toucher de mes propres doigts, tout ce à quoi j'avais le droit, tout ce que je n'ai pas eu, tout ce que j'ai attendu, tout ce qu'on m'a promit, je ne l'ais pas, mais c'est pas pour autant que je ne vais pas aller le chercher, car je l'ais attendus, je vais me battre, je le mérite et je l'aurais .

Tất cả những gì tôi mong đợi từ bạn, tất cả mọi thứ tôi mong đợi từ cuộc sống, tất cả những gì tôi thấy, tất cả thứ tôi muốn chạm ngón tay của chính tôi, tất cả mọi thứ mà tôi có quyền, tất cả những gì tôi đã không có, tất cả mọi thứ tôi mong đợi, mọi thứ người ta hứa với tôi, tôi không có được, nhưng cũng không có nghĩa là tôi sẽ không tìm kiếm chúng, vì tôi đã đoán được trước rồi, tôi sẽ chiến đấu, tôi xứng đáng có được những gì tôi muốn và tôi sẽ có được chúng.

                                             
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.