Gia sư Tiếng Pháp

Tư vấn học TIẾNG PHÁP

Hotline:
090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

Vocabulaire du jour

 *** Vocabulaire du jour***

(Niveau A1-A2)

Bonjour à tous, je m'appelle Juliette, j'ai 9 ans et je suis française.
Dans la vie, j'aime jouer au foot, sortir avec mes copains et adopter des animaux domestiques. J'ai un chat qui s'appelle Mika et un chien Louis . Ce matin, je n'ai pas de cours à l'école, je vais donc à la piscine avec mon grand père.

Chào các bạn, tên tớ là Juliette, tớ 9 tuổi va tớ là người Pháp. Trong cuộc sống, tớ thích chơi nhảy dây, đi chơi với bạn bè và nuôi động vật trong nhà. Tớ có một anh bạn mèo tên là Mika và anh bạn cún tên là Louis nhé. Sáng nay, tớ không phải đi học nên tớ đến bể bơi cùng ông tớ.


=> Voca:
1. Jouer à l'élastique : chơi nhảy dây chun ( trò chơi mà các bạn gái rất hay chơi hồi tiểu học)

2. Animal domestique: động vật trong nhà
( domestique (a): appartient à la maison)

3. Aller à la piscine: đến bể bơi
+ Faire de la natation = nager: bơi
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.