Gia sư Tiếng Pháp

Tư vấn học TIẾNG PHÁP

Hotline:
090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2014

Những dạng đặc biệt của động từ

1 số động từ nhóm 1 (đuôi -ER) có cách chia hơi khác với thông thường, đó là các trường hợp có gốc thay đổi.
ví dụ : manger khi chia ngôi nous không phải mangons mà là mangeons.

Vậy nó có những dạng đặc biệt nào ?
1) Đuôi –CER, –GER
Động từ dạng này ở ngôi NOUS sẽ đổi c thành ç và g thành ge.
Ví dụ: lancer và manger (lancer tận cùng là -cer, manger tận cùng là -ger)

Lancer => je lance, tu lances, il lance, NOUS LANÇONS, vous lancez, ils lancent.

Manger => je mange, tu manges, il mange, NOUS MANGEONS, vous mangez, ils mangent.

Nguyên nhân là vì chữ cái C và G bình thường sẽ được phát âm /s/ và /ʒ/ còn được gọi là ÂM MỀM.
Tuy nhiên khi C, G gặp 3 nguyên âm A, O, U thì /s/ và /ʒ/ sẽ chuyển thành âm cứng và phát âm là /k/ và /g/ (cờ và gờ)

Do đó ở ngôi nous nếu GIỮ NGUYÊN sẽ thành nous lancons, nous mangons với phát âm là KÔÔNG và GÔÔNG, âm bị cứng đọc sẽ không đúng với các ngôi còn lại, do đó ký tự C sẽ đổi thành Ç và G sẽ thêm E => GE
===> lanÇons, mangEons


2) đuôi -e*er với ký tự e đứng giữa câu được phát âm nhẹ là /ə/
-- đuôi -é*er
những âm này khi chia sẽ rơi vào 2 trường hợp
- hoặc nhân đôi phụ âm l khi nó là -eler trừ ngôi NOUS, VOUS
- hoặc âm e đổi thành è trừ ngôi NOUS và VOUS

VÍ DỤ:
appeler (đuôi -eler nên nhân đôi l trừ NOUS VOUS)
j'appelle, tu appelles, il appelle, NOUS appelons, VOUS appelez, ils appellent.

lever, acheter (đuôi -e*er nên e thành è trừ NOUS VOUS)
je lève, tu lèves, il lève, NOUS levons, VOUS levez, ils lèvent.
j'achète, tu achètes, il achète, NOUS achetons, VOUS achetez, ils achètent.

répéter, préférer (đuôi -é*er nên é thành è trừ NOUS VOUS)
je répète, tu répètes, il répète, NOUS répétons, VOUS répétez, ils répètent.
je préfère, tu préfères, il préfère, NOUS préférons, VOUS préférez, ils préfèrent.

3) đuôi -oyer (y thành i trừ NOUS VOUS)
ví dụ:
tutoyer
je tutoie, tu tutoies, il tutoie, NOUS tutoyons, VOUS tutoyez, ils tutoient.
HỌC GIA SƯ TIẾNG PHÁP TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
WEB: www.giasutiengphap.net      
Đc: C7b/137 đường Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, Gần Q.8
Email: giasutainangtre.vn@gmail.com
Yahoo:muot0575
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.