Gia sư Tiếng Pháp

Tư vấn học TIẾNG PHÁP

Hotline:
090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2014

Sơ lược về chia động từ

Sơ lược về cách chia động từ (CONJUGAISON)
Ở thì hiện tại thức trực thuyết động từ đc chia làm 3 nhóm :
Nhóm 1 là những verbe đuôi -ER (trừ ALLER) có cùng cách chia
Nhóm 2 là những verbe đuôi -IR (trừ ngoại lệ) có cùng cách chia
Nhóm 3 là những verbe bất quy tắc có cách chia riêng

Cách chia Nhóm 1, 2 :
ta bỏ đuôi -ER, -IR của nó đi sau đó thêm các đuôi tương ứng.
đuôi tương ứng với 6 ngôi của nhóm 1:
-e, -es, -e, -ons, -ez, -ent
của nhóm 2:
-is, is, it, issons, issez, issent

Ví dụ:
parler có tận cùng là -er nên là nhóm 1
=> parler bỏ -er => parl- => thêm đuôi tương ứng =>
je parle, tu parles, il/elle/on parle, nous parlons, vous parlez, ils/elles parlent

finir có tận cùng là -ir nên là nhóm 2
=> finir bỏ -ir => fin- => thêm đuôi tương ứng =>
je finis, tu finis, il/elle/on finit, nous finissons, vous finissez, ils/elles finissent.

                                                                          
Nhóm 3 bất quy tắc nhưng cũng có những động từ có cách chia gần giống nhau ví dụ:
partir, dormir, mentir, sentir
- là nhóm 3 mặc dù có đuôi IR
- là nhóm 3 nhưng có cách chia GIỐNG nhau

partir - je pars, tu pars, il/elle/on part, nous partons, vous partez, ils partent.
Quan sát sẽ thấy 3 ngôi je, tu, il ta bỏ 3 ký tự cuối : partir => par;
sau đó thêm các đuôi tương ứng -s, -s, -t.
3 ngôi nous,vous,ils ta bỏ 2 ký tự cuối: partir => part;
sau đó thêm các đuôi tương ứng -ons, -ez, -ent.

Do đó ta chia sentir
je sens, tu sens, il sent, nous sentons, vous sentez, ils sentent.

1 số động từ verbe 3 thông dụng khác là être, avoir, aller
être
je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont
avoir
j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont
aller
je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont

*** Lưu ý:
- ngôi tu - nous luôn tận cùng là s
- ngôi il - ils nằm mơ cũng không thấy nó đi với s.


HỌC GIA SƯ TIẾNG PHÁP TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
WEB: www.giasutiengphap.net      
Đc: C7b/137 đường Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, Gần Q.8
Email: giasutainangtre.vn@gmail.com
Yahoo:muot0575

Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.