Gia sư Tiếng Pháp

Tư vấn học TIẾNG PHÁP

Hotline:
090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

Một số trạng từ diễn tả hệ quả ( La conséquence )

*** DONC ( vì thế, vì vậy, cho nên)
Julien est malade ,il reste donc chez lui.
( Julien bị ốm nên anh ấy ở nhà)
Chú ý : - Phải đọc chữ c của DONC
- DONC có thể đặt giữa nguyên nhân-hệ quả, cũng có thể đặt sau động từ
- DONC có thể dùng trong văn nói và viết

*** ALORS/ DU COUP (Vì thế, vì vậy, cho nên)
Tu as réussi ton BAC, alors on va boire du champagne.
( Cậu đã đỗ tú tài, vì vậy chúng ta sẽ uống champagne để chúc mừng)
Chú ý : -ALORS và DU COUP thường đặt giữa nguyên nhân-hệ quả
- ALORS và DU COUP thường dùng trong văn nói


                                                                               

*** C’EST POUR CA QUE = C’EST POURQUOI( chính vì vậy mà)
Je me suis trompé d’adresse, c’est pour ca que la lettre n’est pas arrivée.
( Tôi đã nhầm địa chỉ, chính vì vậy mà bức thư không được gửi đi)

*** PAR CONSÉQUENT ( hậu quả là)
Xavier a beaucoup dépensé, par conséquent plus personne ne lui fait confiance.
( Xavier đã tiêu hoang quá nhiều, hậu quả là không ai còn tin tưởng anh ta)

*** DE SORTE QUE ( đến nỗi, đến mức, thế nào để)
Les politiciens ont l'habitude de mentir de sorte que personne ne les croit.
( các chính trị gia có thói quen hay nói dối đến mức không ai tin họ nữa)

 

HỌC GIA SƯ TIẾNG PHÁP TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
WEB: www.giasutiengphap.net      
Đc: C7b/137 đường Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, Gần Q.8
Email: giasutainangtre.vn@gmail.com
Yahoo:muot0575
    
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.