Gia sư Tiếng Pháp

Tư vấn học TIẾNG PHÁP

Hotline:
090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

Từ vựng tiếng Pháp chủ đề: ĐẠI TỪ XƯNG HÔ

Giasutiengphap.net sẽ chỉ cho các bạn vài đại từ xưng hô trong tiếng Pháp
 • Je            Tôi
 • Tu            Bạn
 • Il              Ông ấy
 • Elle          Bà ấy
 • Nous       Chúng tôi
 • Vous        Các bạn
 • Ils            Họ
 • Mon         Của tôi
 • Ton          Của bạn
 • Son         Của ông ấy
 • Son         Của bà ấy
 • Ce           Điều này
 • Ces         Những này
 • Ces         Những đó

HỌC GIA SƯ TIẾNG PHÁP TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT


Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.