Gia sư Tiếng Pháp

Tư vấn học TIẾNG PHÁP

Hotline:
090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

Từ vựng tiếng Pháp chủ đề: DU LỊCH ĐƯỜNG BIỂN

Sau khi đi du lịch bằng máy bay, hay đi du lịch theo đường biển nào. Cùng Giasutiengphap.net học những từ vựng liên quan đến Du lịch biển.Départ (le)
Xuất phát
Décollage (le)
Cất cánh
Atterrissage (le)
Hạ cánh
Piste (la)
Đường băng
Arrivée (la)
Đến
Aérogare (la)
Nhà ga
Section non-fumeurs (la)
Khu vực không hút thuốc
Bureau de douane (le)
Bộ phận hải quan
Hors taxe
Miễn thuế
Agent de sécurité
Nhân viên an nình
Détecteur de métal
Máy dò kim loại
Appareil de détection à rayons X (le)
Máy chiếu X-quang
Forme d’identification (la)
Mẫu khai nhận dạngHỌC GIA SƯ TIẾNG PHÁP TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.