Gia sư Tiếng Pháp

Tư vấn học TIẾNG PHÁP

Hotline:
090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

Từ vựng tiếng Pháp chủ đề: Số

Học cách nói con số trong tiếng Pháp.

SỐ ĐẾM
zéro
không

un, une
một
deux
hai
trois
ba
quatre
bốn
cinq
năm
six
sáu
sept
bảy
huit
tám
neuf
chín
dix
mười

onze
mười một
douze
mười hai
treize
mười ba
quatorze
mười bốn
quinze
mười lăm
seize
mười sáu
dix-sept
mười bảy
dix-huit
mười tám
dix-neuf
mười chín
vingt
hai mươi

vingt et un or vingt-et-un
hai mốt
vingt-deux
hai hai
vingt-trois
hai ba
vingt-quatre
vingt-cinq
vingt-six
vingt-sept
vingt-huit
vingt-neuf

trente
ba mươi
trente et un or trente-et-un
trente-deux
trente-trois

quarante
bốn mươi
cinquante
năm mươi

soixante
sáu mươi
soixante et un orsoixante-et-un
soixante-deux
soixante-trois
soixante-quatre
soixante-cinq
soixante-six
soixante-sept
soixante-huit
soixante-neuf

soixante-dix
bảy mưoi
soixante et onze orsoixante-et-onze
soixante-douze
soixante-treize
soixante-quatorze
soixante-quinze
soixante-seize
soixante-dix-sept
soixante-dix-huit
soixante-dix-neuf

quatre-vingts
tám mươi
quatre-vingt-un
quatre-vingt-deux
quatre-vingt-trois
quatre-vingt-quatre
quatre-vingt-cinq
quatre-vingt-six
quatre-vingt-sept
quatre-vingt-huit
quatre-vingt-neuf

quatre-vingt-dix
chín mươi
quatre-vingt-onze
quatre-vingt-douze
quatre-vingt-treize
quatre-vingt-quatorze
quatre-vingt-quinze
quatre-vingt-seize
quatre-vingt-dix-sept
quatre-vingt-dix-huit
quatre-vingt-dix-neuf
cent
một trăm
cent un or cent-un
một trăm linh một
deux cents or deux-cents
hai trăm
trois cents or trois-cents
ba trăm

mille
một nghìn
deux mille
hai nghìn
trois mille
ba nghìn

un million
một triệu
un milliard
một tỉ
SỐ THỨ TỰ
premier, première
thứ nhất
deuxième or second,seconde
giây
troisième
thứ ba
quatrième
thứ tư
cinquième
thứ năm
sixième
thứ sáu
septième
thứ bảy
huitième
thứ tám
neuvième
thứ chín
dixième
thứ mười

onzième
thứ mười một
douzième
thứ mười hai
treizième
thứ mười ba
quatorzième
thứ mười bốn
quinzième
thứ mười lăm
seizième
thứ mười sáu
dix-septième
thứ mười bảy
dix-huitième
thứ mười tám
dix-neuvième
thứ mười chín
vingtième
thứ hai mươi
HỌC GIA SƯ TIẾNG PHÁP TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
WEB: www.giasutiengphap.net       
Đc: C7b/137 đường Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, Gần Q.8
Email: giasutainangtre.vn@gmail.com
Yahoo:muot0575

Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.