Gia sư Tiếng Pháp

Tư vấn học TIẾNG PHÁP

Hotline:
090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

Từ vựng tiếng Pháp chủ đề: THỜI GIAN

Hãy cùng Giasutiengphap.net học những từ vựng về thời gian và một số câu hỏi liên quan nào.

Deux mille onze
2011
Deux mille douze
2012
Deux mille treize
2013
Deux mille quatorze
2014
Deux mille quinze
2015
Deux mille seize
2016
Deux mille dix-sept
2017
Deux mille dix-huit
2018
Deux mille dix-neuf
2019
Quel jour sommes-nous?
Hôm nay là ngày gì?
Nous sommes le vingt-et-un novembre deux mille treize
Hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 2013
La semaine dernière
Tuần trước
Le mois dernier
Tháng trước
La semaine prochaine
Tuần tới
Le mois prochain
Tháng tới
L’an prochain
Năm tới
Cette nuit
Đêm nay
La nuit dernière
Đêm qua
Demain matin
Sáng ngày mai
Avant-hier
Ngày hôm kia
Après-demain
Ngày kia
Week-end (le)
Cuối tuần


HỌC GIA SƯ TIẾNG PHÁP TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT


Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.