Gia sư Tiếng Pháp

Tư vấn học TIẾNG PHÁP

Hotline:
090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016

Những câu tiếng Pháp chủ đề: XIN VIỆC LÀM

Học những câu, cách nói để xin việc làm, mà đặc biệt là bằng tiếng Pháp. Cùng Giasutiengphap.net học nhé!

Je cherche un emploi
Tôi đang tìm kiếm một công việc
Puis-je voir votre C.V.?
Tôi có thể xem lý lịch nghề nghiệp của anh?
Voici mon C.V.
Đây là lý lịch nghề nghiệp của tôi
Avez-vous des références que je puisse contacter?
Có người tham khảo mà tôi có thể liên hệ không?
Voici la liste de mes références
Đây là danh sách người tham khảo của tôi
Combien d’expérience avez-vous?
Anh có bao nhiêu kinh nghiệm?
Depuis combien de temps travaillez-vous dans ce domaine?
Anh làm việc trong lĩnh vực này bao lâu rồi?
Trois ans
3 năm
Je suis diplômé de l’enseignement secondaire
Tôi tốt nghiệp trường trung học
J’ai un diplôme universitaire
Tôi là cử nhân tốt nghiệp đại học
Je cherche un mi-temps
Tôi đang tìm kiếm một công việc bán thời gian
J’aimerais travailler à temps plein
Tôi muốn làm việc toàn thời gian
Offrez-vous une assurance médicale?
Ông có chế độ bảo hiểm y tế không?
Oui, après six mois d'emploi
Có, sau sáu tháng làm việc ở đây

HỌC GIA SƯ TIẾNG PHÁP TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.