Gia sư Tiếng Pháp

Tư vấn học TIẾNG PHÁP

Hotline:
090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2016

Từ vựng tiếng Pháp chủ đề: CÔN TRÙNG

Cùng tìm hiểu về vài con côn trùng nha. Học với Giasutiengphap.net,

Je n’aime pas les insectes
Tôi không thích côn trùng
Abeille (la)
Ong
Y a-t-il toujours autant de mouches?
Luôn có nhiều ruồi vậy à?
Quel genre d’araignée?
Loại nhện nào?
Ver (le)
Sâu
Papillon (le)
Bướm
Coccinelle (la)
Bọ rùa
Fourmi (la)
Kiến
Chenille (la)
Sâu bướm
Les cafards ne sont pas propres
Gián là loài bẩn
C'est un antimoustiques
Đây là thuốc chống côn trùng

HỌC GIA SƯ TIẾNG PHÁP TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.