Gia sư Tiếng Pháp

Tư vấn học TIẾNG PHÁP

Hotline:
090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016

Từ vựng tiếng Pháp chủ đề: INTERNET

Học về việc trên in-tơ-nét nào. Hãy ủng hộ và theo dõi page để học thêm những từ vựng và những câu bổ ích về tiếng Pháp: Giasutiengphap.net

Internet (le)
Internet
Lien (le)
Liên kết
Prestataire de service Internet (le)
Nhà cung cấp dịch vụ Internet
Réseau (le)
Mạng
Page Web (la)
Trang mạng
Adresse de page Web (la)
Địa chỉ website
Site Web sécurisé (le)
Website bảo mật
Navigateur (le)
Trình duyệt
Moteur de recherche (le)
Công cụ tìm kiếm
Serveur sécurisé (le)
Máy chủ bảo mật

HỌC GIA SƯ TIẾNG PHÁP TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.