Gia sư Tiếng Pháp

Tư vấn học TIẾNG PHÁP

Hotline:
090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016

Từ vựng tiếng Pháp chủ đề: ĐỘNG VẬT BIỂN

Chúng ta cùng tìm hiểu về các loài động vật biển bằng tiếng Pháp. Học với Giasutiengphap.net để thêm những thông tin, kiến thức phong phú về tiếng Pháp.

Coquillage (le)
Vỏ sò
Hippocampe (le)
Cá ngựa
Baleine (la)
Cá voi
Crabe (le)
Cua
Dauphin (le)
Cá heo
Phoque (le )
Hải cẩu
Étoile de mer (la)
Sao biển
Poisson (le)
Méduse (la)
Con sứa

HỌC GIA SƯ TIẾNG PHÁP TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.