Gia sư Tiếng Pháp

Tư vấn học TIẾNG PHÁP

Hotline:
090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2016

Từ vựng tiếng Pháp chủ đề: TÔI CẦN...

Sẽ có những lúc bản thân cần gì đó. Bởi vậy cùng Giasutiengphap.net học những câu về điều "tôi cần".

Je vais me promener
Tôi sẽ đi bộ
Je ne dois pas regarder la télévision
Tôi không cần xem tivi
Je ne dois pas regarder le film
Tôi không cần xem phim
Je dois utiliser l’ordinateur
Tôi cần sử dụng máy tính
Je dois traverser la rue
Tôi cần sang đường
Je dois dépenser de l’argent
Tôi cần tiêu tiền
Je dois l’envoyer par la poste
Tôi cần gửi qua đường bưu điện
Je dois faire la queue
Tôi cần đứng xếp hàng
Je ne dois pas déposer d’argent à la banque
Tôi không cần gửi tiền vào ngân hàng


HỌC GIA SƯ TIẾNG PHÁP TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.