Gia sư Tiếng Pháp

Tư vấn học TIẾNG PHÁP

Hotline:
090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2016

Từ vựng tiếng Pháp chủ đề: TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Những từ-câu tiếng Pháp diễn đạt ý trong trường hợp khẩn cấp rất cần thiết. Cùng Giasutiengphap.net học nào.

Regardez
Nhìn
Écoutez
Nghe
Attention
Cẩn thận
Au feu
Cháy
Sortez
Ra khỏi đây
Au secours
Trợ giúp
Aidez-moi
Cứu tôi với
Dépêchez-vous
Nhanh lên
Arrêtez
Dừng lại
Police
Cảnh sát
Il y a urgence
Đó là một trường hợp khẩn cấp
HỌC GIA SƯ TIẾNG PHÁP TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.