Gia sư Tiếng Pháp

Tư vấn học TIẾNG PHÁP

Hotline:
090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

Belle citation du jourBelle citation du jour

"Sois sélectif avec les combats que tu choisis d'entreprendre. Parfois, la paix vaut mieux que d'avoir raison."

Vocabulaire:
- Être sélectif: Biết chọn lọc, biết cân nhắc => La sélection: Sự chọn lọc
- Le combat: Trận đánh, trận cãi cọ => verbe: (se) combattre (chiến đấu)
- Entreprendre qqch: Thực hiện cái gì/ Nhận thầu => L'entreprise: Sự thầu
- La paix: Hòa bình => adj: Paisible (yên bình)
- Avoir raison (có lý) >< Avoir tort (sai)

Bonne journée et bon travail ^^!
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.