Gia sư Tiếng Pháp

Tư vấn học TIẾNG PHÁP

Hotline:
090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

HISTOIRE DU POISSON D’AVRIL - Nguồn gốc ngày Cá tháng tư


HISTOIRE DU POISSON D’AVRIL
Nguồn gốc ngày Cá tháng tư

Cette tradition trouverait son origine en France. On date son apparition en 1564, l’année où Charles IX imposa à l’ensemble du royaume de France la date du 1er Janvier comme premier jour de l’année au détriment du... 1er Avril. Le 1er Avril est donc, en réaction à la décision du roi, une réponse de ses sujets conservateurs, qui décidèrent en ce premier jour d’Avril de se remettre de faux cadeaux et se jouer les uns les autres des tours pendables.

Ngày Cá tháng tư có nguồn gốc ở Pháp. Người ta cho rằng nó xuất hiện năm 1564, năm mà vua Charles IX áp đặt lên toàn nước Pháp rằng ngày mùng 1 tháng Giêng là ngày đầu tiên của năm mới thay vì ngày đầu tiên của tháng Tư như trước đó. Vì vậy, ngày 1 tháng 4 coi như là một phản ứng đối với quyết định của nhà vua, là câu trả lời của những người dân bảo thủ, họ cho rằng ngày đầu tiên của tháng 4 là để tặng nhau những món quà giả, để giở mánh khoé với nhau.

Si l’apparition de la date est à peu près claire, l’origine exacte de l’utilisation d’un poisson reste obscure, plusieurs tentatives d’explication sont données :
• Certains y voient une référence à l’ichthus chrétien, le premier symbole de ce qui n’était alors qu’une secte juive, le poisson formé de deux arcs de cercle.ichtus
• D’autre le signe zodiacal des Poissons le dernier signe de l’Hiver.
• Le prolongement de la période du carême où il n’était permis de manger que du poisson.

Nếu sự xuất hiện của ngày này còn chưa rõ ràng thì nguồn gốc của việc sử dụng con cá cũng vẫn rất mơ hồ, đã có rất nhiều lời giải thích được đưa ra:

• Nhiều người tin vào một tài liệu của một người con của Ki tô giáo, biểu tượng đầu tiên của giáo phái Do thái, cho rằng con cá được hình thành từ 2 hình vòng cung của hình “ichtus”

• Ý kiến khác nói rằng, cá là biểu tượng hoàng đạo của cung Song Ngư, cung cuối cùng của mùa đông
• Hay sự kéo dài thời kì ăn chay, là giai đoạn chỉ được ăn cá mà thôi

Cette coutume de faire des plaisanteries s’est répandue dans de nombreux pays:

• les Britanniques ont conservé leur April Fool’s Day
• les Allemands ont leur Aprilscherz
• en plus de la France, cette coutume existe aussi aux Pays-Bas, en Belgique, au Canada, en Italie, aux États-Unis, en Suisse ou même au Japon.

Thói quen nói đùa vào ngày này phổ biến ở khá nhiều nước, mặc dù cá không là

• Người Anh vẫn duy trì ngày Cá tháng tư của họ
• Người Đức gọi nó là “aprilscherz”
• Ngoài Pháp, thói quen này cũng tổn tại ở các nước Hà Lan, Bỉ, Canada, Ý, Mỹ, Thụy Sĩ hay Nhật Bản.

Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.