Gia sư Tiếng Pháp

Tư vấn học TIẾNG PHÁP

Hotline:
090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

Quel Temps! What weather!

Français-Anglais-Vietnamien

Quel Temps! What weather!

1. Quelle belle journée! What a lovely day! : Thời tiết nay đẹp quá!

2. Quel temps horrible! What an awful day!

3. Qu'est ce qu'il fait chaud/froid aujourd'hui! Isn't it hot/cold today!
Nay trời nóng/lạnh quá đi!

4. Est-ce qu'il fait aussi chaud d'habitude?
Is it usually as warm as this? Bình thường trời cũng ấm áp thế này chứ?

5. Croyez-vous qu'il va....demain? Do you think it's going to....tomorrow? Anh/ Chị có nghĩ là trời sẽ...vào ngày mai không?

6. Il fait beau: It's a nice day: Trời đẹp

....A suivre...to be continued...
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.