Gia sư Tiếng Pháp

Tư vấn học TIẾNG PHÁP

Hotline:
090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

Mở rộng phần La Négation

- ne....jamais : không bao giờ
Ex: Je ne suis pas allé en Italie (tôi sẽ không bao giờ đến Itali)
+ Affirmation : déjà, toujours, quelque fois, souvent
Ex : Tu a déjà allé en Italie ici?
- Non, je ne suis jamais allé en Italie
Tu fumes toujours? (ban có hút thuốc bao giờ chưa?)
- Non, je ne fume jamais (không, tôi chưa bao giờ hút thuốc)
Elle t' écrit quelque fois?
- Non, elle ne m' écrit jamais
Vous y allez souvent?
- Non, je n'y vais jamias- ne....plus : không...nữa
Ex : je ne fume plus (tôikhông hút thuốc nữa)
+ Affirmation : encore, toujours
Ex: Tu travailles encore?
- Non, je ne travaille plus
Tu fumes toujours?
- Non, je ne fume plus

- ne....pas encore: chưa bao giờ
Ex: je ne suis pas encore venu ici
+ Affirmation: déjà
Ex: Tu es déjà venu ici?
- Non, je ne suis pas encore venu ici

- ne....rien : không gì cả
Ex: je ne vois rien (tôi không thấy gì cả)
+ Affirmation: quelque chose
Ex : Tu vois quelque chose?
- Non, je ne vois rien

- ne...personne: không ai
Ex : tu ne vois personne (tôi có thấy ai đâu)
+ Affirmation : quelqu' un
Ex : Tu vois quelqu' un?
- Non, tu ne vois personne
HỌC GIA SƯ TIẾNG PHÁP TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
WEB: www.giasutiengphap.net      
Đc: C7b/137 đường Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, Gần Q.8
Email: giasutainangtre.vn@gmail.com
Yahoo:muot0575
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.