Gia sư Tiếng Pháp

Tư vấn học TIẾNG PHÁP

Hotline:
090 333 1985 - 09 87 87 0217

Chủ Nhật, 6 tháng 7, 2014

Một số mẫu câu "sống còn" hết sức cơ bản.


Parlez-vous anglais ?
--- Bajn nói được tiếng Anh chứ ?
--- Do you speak English ?
Y a-t-il quelqu'un ici qui parle anglais ?
--- Có ai nói được tiếng Anh không ?
--- Is there anyone here who speaks English ?Je ne parle que l'anglais.
--- Tôi CHỈ biết nói MỖI tiếng ANh thôi--- I only speak English.

Veuillez parler plus lentement.
--- Xin hãy nói chậm hơn.
--- Please speak more slowly.
Me comprenez-vous ?
--- Bạn có hiểu tôi không ?
--- Do you understand me ?
Je parle un peu français.
--- Tôi biết nói 1 ít tiếng Pháp.
--- I speak a little French.
Je (ne) comprends (pas).
--- Tôi (không) hiểu
--- I (don't) understand.
Veuillez répéter, s'il vous plaît.
--- Vui lòng lập lại.
--- Repeat it, please.
Écrivez-le, s'il vous plaît.
--- Xin hãy viết ra.
--- Write it down, please.
Qu'est-ce que c'est (que ça) ?
--- Đây (Đó) là gì vậy ?
--- What is it (/that) ?
Comment dit-on "pencil" en français ?
--- pencil trong tiếng Pháp nói như thế nào ?
--- How do you say pencil in French ?
Comment épelez-vous "Chateaubriand" ?
--- Bạn đánh vần ".." như thế nào ?
--- How do you spell "..." ?
ça s'écrit comment ?
--- Nó viết (đánh vần) thế nào ?
--- How do you spell it ?
Que veut dire ceci ?
--- Đây nghĩa là gì ?
--- What does this mean ?
C'est quoi "table" / ce mot ?
--- "table" nghĩa là gì ? / từ này nghĩa là gì ?
--- What is "table" / this word ?

 HỌC GIA SƯ TIẾNG PHÁP TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
WEB: www.giasutiengphap.net      
Đc: C7b/137 đường Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, Gần Q.8
Email: giasutainangtre.vn@gmail.com
Yahoo:muot0575
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.