Gia sư Tiếng Pháp

Tư vấn học TIẾNG PHÁP

Hotline:
090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

Câu hỏi "tại sao" và cách trả lời

Pourquoi? (tại sao?)
Question: Pourquoi est-ce que tu t'es levé à 8 heures? (Tại sao bạn lại dậy vào lúc 8 giờ sáng?)
Réponse: Parce que je n'ai pas de cours ạuourd'hui. (vì tôi không có giờ học hôm nay)

* Lưu ý: để diễn tả những lý do, chúng ta thường đung nhưng liên từ chỉ nguyên nhân như sau:
1. Parce que: dùng chung chung, lý do nêu ở vế thứ hai.
Il n'est pas rentré parce qu'il pleuvait. (anh ấy không về vì trời đang mưa)
2. Car: nêu lý do một cách trang trọng ở vế thứ hai.
Vous devez choisir une langue étrangère, car votre avenir dépend de ce choix. (Ban nên chọn một ngoại ngữ nào đó vì tương lai của bạn phụ thuộc vào sự lựa chọn này)

3. Comme: lý do ở vế thứ nhất.
Comme il pleuvait, il n'est pas sorti. (vì trời mưa nên anh ấy không ra ngoài)

4. Puisque: lý do mang tính tế nhị hoặc hiển nhiên.
Elle peut plus aller à l'école, puisque ses parentss n'ont plus d'argent. (cô ấy không thể đến trường nữa vì ba mẹ cô ấy không còn tiền (để lo cho cô))
Je suis allé chez le médecin puisque je me sentais fatigué. (Tôi đến gặp bác sĩ vì tôi cảm thấy không khoẻ)HỌC GIA SƯ TIẾNG PHÁP TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
WEB: www.giasutiengphap.net      
Đc: C7b/137 đường Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, Gần Q.8
Email: giasutainangtre.vn@gmail.com
Yahoo:muot0575
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.