Gia sư Tiếng Pháp

Tư vấn học TIẾNG PHÁP

Hotline:
090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

Muốn viết đoạn văn về tiếng pháp hãy dựa vào đây nhé

★ Sườn bài trong đoạn văn hoặc bài văn:

D'abord, nous parlerons de...., ensuite, nous évoquerons … et enfin nous aborderons …

Dans un premier temps, nous verrons...., puis, nous aborderons..., et nous terminerons par ...

★ Giới thiệu một vấn đề
Selon X, d’après X, X pense, X croit, pour X, si l’on en croit X, X constate, X fait part de.., X évoque ...

★ Dẫn vào vấn đề tranh cãi
X refuse, X s’indigne, X s’insurge contre, X déplore, X craint que, X doute que ...

★ Đưa ra sự nhận xét
X explique que, X fait apparaître que, X montre que, X démontre que, X met en évidence que...★ Đưa ra sự khẳng định
X insiste sur…, X souligne que.., X rappelle que …, X confirme que …, X est d’accord avec..., X prouve aussi que …,

★ Đưa đến một nghi vấn
X insiste sur…, X souligne que.., X rappelle que …, X confirme que …, X est d’accord avec..., X prouve aussi que …,

★ Đưa ra thông tin có ẩn ý
X laisse entendre que..., X sous-entend que..., X suggère que …,

★ Đưa ra phần kết luận
En somme.., enfin..., finalement..., en conclusion..., somme toute...


 HỌC GIA SƯ TIẾNG PHÁP TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT WEB: www.giasutiengphap.net      
Đc: C7b/137 đường Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, Gần Q.8
Email: giasutainangtre.vn@gmail.com
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.