Gia sư Tiếng Pháp

Tư vấn học TIẾNG PHÁP

Hotline:
090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2016

Từ vựng tiếng Pháp chủ đề: BIỂU ĐẠT Ý

Giasutiengphap.net nói về một số từ vựng tiếng Pháp chỉ cách biểu đạt ý kiến. Hãy cùng học nhé

À propos                                  Nhân tiện
Au moins                                 Ít nhất
Enfin                                        Cuối cùng
Cependant                              Tuy nhiên
Par conséquent                       Do đó
Ne vous inquiétez pas             Đừng lo lắng
Ça dépend                               Điều đó còn tùy
Je suis désolé                         Tôi xin lỗi
Tout de suite                            Ngay bây giờ
Je ne sais pas                         Tôi không biết
Comme ceci                            Như thế này


HỌC GIA SƯ TIẾNG PHÁP TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.