Gia sư Tiếng Pháp

Tư vấn học TIẾNG PHÁP

Hotline:
090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2016

Từ vựng tiếng Pháp chủ đề: CHỈ DẪN

Giasutiengphap.net sẽ đề cập tới một số từ vựng tiếng Pháp về chỉ dẫn. Hãy học nha mọi ngườiUn moment                                                                    Xin chờ một lát
Attendez ici                                                                    Đợi ở đây
Suivez-moi                                                                     Theo tôi
Elle va vous aider                                                          Cô ấy sẽ giúp bạn
Entrez                                                                            Mời vào
Asseyez-vous                                                                Ngồi xuống
Venez ici                                                                        Đến đây
Montrez-moi                                                                  Chỉ cho tôi
Tout droit                                                                       Ngay phía trước
À l’arrière                                                                      Ở phía sau
À l’avant                                                                        Tới phía trước
À l’intérieur                                                                    Bên trong
À l’extérieur                                                                   Bên ngoài
Ici                                                                                  Đây
                                                                                  Đó, kia
Près                                                                              Gần
Loin                                                                               Xa
Le long du mur                                                              Dọc theo bức tường
Au coin de la rue                                                           Quanh góc
Au bureau                                                                     Tại bàn
Dans la file                                                                    Trong hàng
En bas                                                                          Tầng dưới
En haut                                                                         Tầng trên
Au bout du couloir                                                         Dưới sảnh
Derrière                                                                        Ở mặt sau của
Devant                                                                          Ở phía trước của
À côté de                                                                      Bên cạnh
Première porte à droite                                                Cánh cửa đầu tiên bên phải
Tournez à droite au quatrième feu tricolore                  Rẽ phải ở đèn thứ tư
Me comprenez-vous?                                                   Bạn có hiểu tôi không?
Direction Nord                                                              Bắc
Direction Ouest                                                            Tây
Direction Sud                                                                Nam
Direction Est                                                                 Đông
À droite                                                                         Bên phải
À gauche                                                                      Bên trái
Y a-t-il un ascenseur?                                                  Có thang máy không?
Où est l’escalier?                                                         Cầu thang ở đâu?
Dans quelle direction?                                                 Ở hướng nào?
Deuxième porte à gauche                                           Cửa thứ hai bên trái
Au coin, tournez à gauche                                           Rẽ phải ở góc đường

HỌC GIA SƯ TIẾNG PHÁP TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.