Gia sư Tiếng Pháp

Tư vấn học TIẾNG PHÁP

Hotline:
090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

Từ vựng tiếng Pháp chủ đề: CUỘC HẸN

Học những từ vựng và câu hỏi về cuộc hẹn nào mọi người. Giasutiengphap.netQuel jour?
Ngày nào?
Quel mois?
Tháng mấy?
Quand?
Khi nào?
Quand avez-vous rendez-vous?
Buổi hẹn của bạn là vào lúc nào?
Réveillez-moi à huit heures
Đánh thức tôi dậy lúc 8 giờ
Pouvons-nous en parler demain?
Chúng ta có thể nói về nó vào ngày mai không?
Après
Sau đó
Toujours
Luôn luôn
Avant
Trước khi
Tôt
Sớm
Plus tard
Sau
Souvent
Nhiều lần
Jamais
Không bao giờ
Maintenant
Bây giờ
Une fois
Một khi
Parfois
Đôi khi
Bientôt
Chẳng bao lâuHỌC GIA SƯ TIẾNG PHÁP TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.