Gia sư Tiếng Pháp

Tư vấn học TIẾNG PHÁP

Hotline:
090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

Từ vựng tiếng Pháp chủ đề: GIỜ

Học những từ vựng và những câu hỏi giờ bằng tiếng Pháp cùng Giasutiengphap.net nào!


Quelle heure est-il?
Mấy giờ rồi?
À quelle heure?
Vào mấy giờ?
Il est une heure
1 giờ
Il est neuf heures quarante-cinq
9 giờ 45 phút
À neuf heures
Lúc 9:00
À quatre heures
Lúc 4 giờ
Midi
Buổi trưa
Minuit
Nửa đêm
Matin (le)
Buổi sáng
Après-midi (le)
Buổi chiều
Soir (le)
Buổi tối
Nuit (la)
Ban đêmHỌC GIA SƯ TIẾNG PHÁP TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.