Gia sư Tiếng Pháp

Tư vấn học TIẾNG PHÁP

Hotline:
090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

Từ vựng tiếng Pháp chủ đề: NHỮNG CÂU HỎI NGẮN

Giasutiengphap.net sẽ đề cập tới một số câu hỏi ngắn, đơn giản trong tiếng Pháp. Hãy cùng học nào~
 • Quand?                                        Khi nào?
 • Où?                                              Ở đâu?
 • Lequel?                                        Cái nào?
 • Qui?                                             Ai?
 • À qui?                                          Của ai?
 • Pourquoi?                                    Tại sao?
 • Quoi?                                           Cái gì?
 • Comment?                                   Làm thế nào?
 • Combien de temps?                    Bao lâu?
 • Combien?                                    Bao nhiêu?
 • Avez-vous?                                  Bạn có không?
 • À qui?                                          Cho ai?
 • Avec quoi?                                   Với những gì?

HỌC GIA SƯ TIẾNG PHÁP TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.