Gia sư Tiếng Pháp

Tư vấn học TIẾNG PHÁP

Hotline:
090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2016

Những câu tiếng Pháp chủ đề: MUA SẮM QUẦN ÁO (P1)

Học những câu về mua sắm quần áo bằng tiếng Pháp cùng Giasutiengphap.net.Je vais faire du shopping
Tôi đang đi mua sắm
Où est le centre commercial?
Khu vực mua sắm chính ở đâu?
Je veux aller au centre commercial
Tôi muốn đi đến trung tâm mua sắm
Pourriez-vous m’aider?
Bạn có thể giúp tôi không?
Je regarde simplement
Tôi chỉ xem thôi
Pourriez-vous me montrer quelques chemises?
Bạn có thể cho tôi xem vài cái áo sơ mi không?
Où est la cabine d’essayage?
Phòng thay đồ ở đâu?
Est-ce que je peux l’essayer?
Tôi có thể mặc thử không?
La couleur ne me va pas
Màu sắc không phù hợp với tôi
L'avez-vous dans une autre couleur?
Bạn có chiếc này màu khác không?
J’aime
Tôi thích nó
Je n’aime pas
Tôi không thích nó
HỌC GIA SƯ TIẾNG PHÁP TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.