Gia sư Tiếng Pháp

Tư vấn học TIẾNG PHÁP

Hotline:
090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2016

Những câu tiếng Pháp chủ đề: Ở ĐÂU?

Những địa điểm, những nơi mà chúng ta không biết thì phải hỏi mọi người xung quanh. Hãy học những câu tiếng Pháp liên quan tới việc đó với Giasutiengphap.net nào!Où est l’arrêt d’autobus?
Bến xe buýt ở đâu
Quel est le prochain arrêt?
Bến tiếp theo là gì?
Est-ce mon arrêt?
Đây có phải là bến của tôi không?
Excusez-moi, je descends ici
Xin lỗi, tôi cần xuống ở đây
Où est le musée?
Bảo tàng ở đâu?
Téléphone public (le)
Điện thoại công cộng
Y a-t-il un annuaire?
Có danh bạ điện thoại không?
Est-ce que vous vendez des magazines anglais?
Bạn có bán tạp chí bằng tiếng Anh?
À quelle heure commence le film?
Mấy giờ phim bắt đầu?
Je voudrais quatre billets, s’il vous plaît
Làm ơn cho tôi bốn vé
Est-ce que le film est en anglais?
Bộ phim bằng tiếng Anh phải không?
Pop-corn (le)
Bắp rang
Où puis-je trouver une pharmacie?
Tôi có thể tìm một hiệu thuốc ở đâu?
HỌC GIA SƯ TIẾNG PHÁP TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.