Gia sư Tiếng Pháp

Tư vấn học TIẾNG PHÁP

Hotline:
090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2016

Những câu tiếng Pháp chủ đề: QUÁN BAR

Học những câu giao tiếp trong quán bar bằng tiếng Pháp nào. Hãy cùng học với Giasutiengphap.net.Puis-je vous offrir un verre?
Tôi có thể mời bạn uống chút gì đó không?
Est-ce que l’entrée est payante?
Có phí vào cửa không?
Une bière, s’il vous plaît
Làm ơn cho một bia
Je voudrais un verre de vin
Tôi muốn một ly vang đỏ
Quel genre de bière?
Loại bia nào?
Vin blanc (le)
Vang trắng
J’ai soif
Tôi cần một đồ uống
Voulez-vous danser?
Bạn có muốn nhảy không?
Oui, je veux bien danser
Có, tôi muốn nhảy
Je ne veux pas danser
Tôi không muốn nhảy
Je suis inquiet
Tôi đang lo lắng
Je ne trouve pas mon père
Tôi không tìm thấy bố tôi
Je suis perdu
Tôi bị lạc
Attendez-moi
Xin vui lòng chờ tôi
Appelez la police
Tôi cần cảnh sát
HỌC GIA SƯ TIẾNG PHÁP TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.