Gia sư Tiếng Pháp

Tư vấn học TIẾNG PHÁP

Hotline:
090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016

Những câu tiếng Pháp chủ đề: THANH TOÁN NHÀ HÀNG

Sau khi ăn xong thì đến việc trả tiền phải không mọi người? Vì vậy học những câu về tiệc thanh toán đơn bằng tiếng pháp ở page Giasutiengphap.net nha.

Manger
Ăn
Boire
Uống
Je voudrais parler au directeur du restaurant
Tôi có thể nói chuyện với người quản lý không?
Qu’est-ce que c’est?
Đây là cái gì?
Addition (la)
Hóa đơn
Service (le)
Tiền boa
Est-ce que je peux payer avec une carte de crédit?
Tôi có thể trả bằng thẻ tín dụng không?
L’addition, s’il vous plaît
Vui lòng cho xin hóa đơn
Avez-vous une autre carte de crédit?
Ông có thẻ tín dụng khác không?
Je dois avoir un reçu
Tôi cần một tờ biên lai
Où sont les toilettes?
Nhà tắm ở đâu?
Sortie (la)
Lối ra
Entrée (la)
Lối vào
Merci du bon service
Cảm ơn bạn vì đã phục vụ tốt

HỌC GIA SƯ TIẾNG PHÁP TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.