Gia sư Tiếng Pháp

Tư vấn học TIẾNG PHÁP

Hotline:
090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016

Từ vựng tiếng Pháp chủ đề: CỬA HÀNG TẠP HÓA

Học thêm từ vựng về của hàng tạp hóa ở page Giasutiengphap.net nha mọi người!!

Épicerie (la)
Cửa hàng tạp hoá
L’épicerie est ouverte
Cửa hàng tạp hóa mở cửa
Caddie (le)
Xe đẩy mua sắm
Panier (le)
Giỏ hàng
Avez-vous du riz?
Bạn có gạo không?
Acheter
Mua
Payer
Thanh toán
À quel rayon?
Ở lối nào?
Boucherie (la)
Cửa hàng thịt
Boulangerie-pâtisserie (la)
Hiệu bánh
Où puis-je trouver l’eau?
Nước ở đâu?
Cuisiner
Nấu
Dîner en famille
Ăn tối với gia đình
J’ai faim
Tôi đói
Mettre la table
Đặt bàn

HỌC GIA SƯ TIẾNG PHÁP TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.