Gia sư Tiếng Pháp

Tư vấn học TIẾNG PHÁP

Hotline:
090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2016

Từ vựng tiếng Pháp chủ đề: NÔNG THÔN

Cùng Giasutiengphap.net học thêm từ vựng về nông thôn nào!!. Chúc mọi người học tốt.

À la campagne
Ở nông thôn
Champ (le)
Cánh đồng
Ferme (la)
Trang trại
Fermier (le)
Nông dân
Tracteur (le)
Máy kéo
Le ciel est beau
Bầu trời thật đẹp
Il y a tant d’étoiles
Có rất nhiều sao
C’est la pleine lune
Trăng tròn
J’aime le soleil
Tôi yêu mặt trời

HỌC GIA SƯ TIẾNG PHÁP TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.