Gia sư Tiếng Pháp

Tư vấn học TIẾNG PHÁP

Hotline:
090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2016

Từ vựng tiếng Pháp chủ đề: ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

Tìm hiểu về động vật hoang dã nào mọi người. Hãy theo dõi page thường xuyên nhé: Giasutiengphap.net

Il y a beaucoup de grenouilles ici
Có rất nhiều ếch ở đây
Est-ce que ce sont des chèvres?
Đó là những con dê phải không?
Canard (le)
Vịt
Est-ce que le perroquet parle?
Vẹt có thể nói chuyện không?
Tortue (la)
Rùa nước
Singe (le)
Khỉ
Est-ce un serpent venimeux?
Rắn có độc không?
Lézard (le)
Thằn lằn
Souris (la)
Chuột
Crocodile (le)
Cá sấu


HỌC GIA SƯ TIẾNG PHÁP TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.