Gia sư Tiếng Pháp

Tư vấn học TIẾNG PHÁP

Hotline:
090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2016

Từ vựng tiếng Pháp chủ đề: ĐỘNG VẬT NUÔI

Học từ vựng với Giasutiengphap.com về động vật nuôi nào!

Les animaux
Động vật
Avez-vous un chien?
Bạn có một con chó không?
Je suis allergique aux chats
Tôi dị ứng với mèo
J’ai un oiseau
Tôi có một con chim
Lapin (le)
Thỏ
Poule (la)
Gà mái
Coq (le)
Gà trống
Cheval (le)
Ngựa
J’aime les chevaux
Tôi thích ngựa
Cochon (le)
Heo


HỌC GIA SƯ TIẾNG PHÁP TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.