Gia sư Tiếng Pháp

Tư vấn học TIẾNG PHÁP

Hotline:
090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016

Từ vựng tiếng Pháp chủ đề: SẢN PHẨM SỮA

Học từ vựng cùng Giasutiengphap.net về sản phẩm sữa. Lấy giấy ra ghi chú và học nào mọi người!

Produits laitiers (les)
Sản phẩm sữa
Lait (le)
Sữa
Glace (la)
Kem
Beurre (le)
Crème (la)
Kem
Surgelés (les)
Thực phẩm đông lạnh
Yaourt (le)
Sữa chua
Œufs (les)
Trứng

HỌC GIA SƯ TIẾNG PHÁP TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.