Gia sư Tiếng Pháp

Tư vấn học TIẾNG PHÁP

Hotline:
090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016

Từ vựng tiếng Pháp chủ đề: THUẬT NGỮ ĐIỀU HƯỚNG

Cùng Giasutiengphap.net học về từ vựng chủ đề "điều hướng" nào.


Précédent
Quay lại
Suivant
Tiếp theo
Enregistrer
Lưu
Naviguer
Lướt
Télécharger
Tải về
Exécuter
Thực hiện
Cliquer
Nhấp vào
Glisser
Kéo
Déposer
Thả
Mis à jour
Đã cập nhật
Mettre à jour
Cập nhật
Menu déroulant (le)
Trình đơn thả xuống
Arrêt (le)
Dừng lại

HỌC GIA SƯ TIẾNG PHÁP TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.