Gia sư Tiếng Pháp

Tư vấn học TIẾNG PHÁP

Hotline:
090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016

Từ vựng tiếng Pháp chủ đề: WEBSITE


Page d’accueil (la)
Trang chủ
Télécharger
Tải lên
Choisir
Chọn
Dossier (le)
Thư mục
Barre d’outils (la)
Thanh công cụ
Retour
Quay trở lại
Signet (le)
Dấu trang
À
Tại (@)
Barre oblique (la)
Dấu gạch chéo (/)
Deux-points (les)
Dấu hai chấm (:)

HỌC GIA SƯ TIẾNG PHÁP TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.